Lifestyle

Jačanje uloga žena u energetskom sektoru je ključ uspeha poslovanja

Uloga žena u biznisu sa godinama postaje sve jača. Svedoci smo velikih promena u poslovnom svetu gde sve češće čujemo i vidimo primere uspešnih žena koje su svojim zalaganjima, inicijativama postale ne samo modne, već i biznis ikone.

Jačanje uloga žena u energetskom sektoru je ključ uspeha poslovanja

Danas je sve više žena na pozicijama koje su nekada bile „rezervisane“ samo za muškarce i smatrale se muškim poslovima. Zahvaljujući angažovanim i odgovornim pojedincima, organizacijama i kompanijama, svest o značaju žena u poslovnom svetu je na sve višem nivou. Kod nas takvih primera je mnogo, naročito u kompanijama koje svojim poslovanjem postaju zapaženi primeri u osnaživanju žena. Jedna od njih je kompanija NIS koja je nedavno u saradnji sa koordinacionim telom  za rodnu ravnopravnost i Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) organizovala konferenciju pod nazivom “Energetika, rodna ravnopravnost i održivi razvoj”.  

 

Ministarstvo rudarstva i energetike

Kako je na konferenciji naglašeno, kompanija NIS ohrabruje žene da se bave zanimanjima koja su tradicionalno percipirana kao muška, tako da među 1.853 inženjera u kompaniji ima više od 500 žena. Takođe, NIS omogućava postepeni povratak zaposlenih sa porodiljskog odsustva, omogućava slobodan dan 1. septembra za koleginice čija deca polaze u osnovnu školu, ne pravi razlike u zaradama na osnovu pola, te podstiče usavršavanje i profesionalni razvoj zaposlenih. „Želimo da pružimo dobar primer i potvrdu toga da rodno senzitivne kompanije postižu bolje rezultate. Ali rodna ravnopravnost je kompleksna oblast u kojoj se napreduje kroz sinergiju države, kompanija, nevladinog sektora. Zbog toga je za NIS od velike važnosti podrška koju pruža zajednici i kroz različite programe kompanija je u te svrhe od 2009. godine uložila više od 4 milijarde dinara. Tim putem ćemo i da nastavimo“, rekla je Jelena Popara direktorka Funkcije za internu reviziju i upravljanje rizicima kompanije NIS.

NIS

 

 

Komentari (0)

Loading