Tag: "somersby srbija"

Putevi uspeha
Promo

Putevi uspeha

08/10/2021

U ljudskoj je prirodi da čovek uvek teži ka višim sferama. Bilo da je reč o duhovnoj nadogradnji ili materijalnoj satisfakciji, jedno je zajedničko – uz snažnu volju i priložen trud, potrebno je i kontinuirano ulaganje u sopstveno znanje. Ali, da li je to sve?