Celebrity News

Da li će sada zakopati ratne sekire: Aleksandra Kovač dobila emotivnu poruku od seste Kristine sa kojom ne priča

Da li će sada zakopati ratne sekire: Aleksandra Kovač dobila emotivnu poruku od seste Kristine sa kojom ne priča

Umetnica Aleksandra Kovač trenutno promoviše svoju novu pesmu "Mlečni put" sa kojom obeleževa i trideset godina uspešne karijere

Kako je njen početak bio je u grupi K2, u kojoj je pevala zajedno sa svojom rođenom sestrom Kristinom, ovo je bio odličan povod da za domaće medijie otvoreno progovorila o svojoj karijeri i planovima.

- Ja sam se poslednjih pet godina potpuno posvetila primenjenoj muzici, seriji i filmovima, za to sam se i školovala i stvarno sam uživala u tome. Ali stvarno osećam potrebu, ja sam 30 godina na muzičkoj sceni, da nastavim dijalog sa publikom, koji jeste živ sve ove godine, ali je drugačije kada donesem novu pesmu. I zato sam rešila da se posvetim novom albumu, koji će svetlost dana ugledati krajem januara, na tome sam radila par godina i "Mlečni put", koja je nastala pre nekih mesec dana, je prva pesma sa tog albuma i nekako sam bila baš pod utiskom i emocijama dok je ta numera nastajala i želela sam da to bude prva pesma. A ceo album čini deset pesama koje su potpuno stilski različite, a vrlo su intimne i sve su balade koje su nastajale poslednjih 20 godina - rekla je Aleksandra za pink.rs.

Međutim, publici je posebno bilo zanimljiv komentar Aleksandrine sestre Kristine, sa kojom ne priča, a koja je oduševljena njenom novom pesmo "Mlečni put". Ona je na društvenim mrežama napisala sledeće:

- Na­po­kon pe­sma vred­na nje i nje­nog ta­len­ta. Ne znam gde je bi­la do­sad, ali evo je u pu­nom sja­ju. Na­po­kon iskre­na, ogo­lje­na, bez gr­ča, pre­ten­zi­je i skri­va­nja, ona ko­ja u me­ni ti­nja i ži­vi, mo­ja Ma­ka, med i mle­ko. Mno­go lep spot, mno­go le­pa ona, du­ša, sve. Ne ula­zim u de­ta­lje te­k­sta, ali na­po­kon sve de­lu­je isti­ni­to. To je nje­na isti­na i to se ose­ća - na­pi­sa­la je Kri­sti­na i do­da­la:

- Pod­se­ća na na­j­bo­lje da­ne Ke­jt Buš ma­lo. Baš mi se svi­đa. I mno­go, mno­go me je po­tre­slo, jer je pro­bu­di­lo to uža­sno, isko­n­sko ne­dos­ta­ja­nje, ko­je ni­kad ni­je ni oti­šlo. Ove su­ze i ovaj je­caj ko­ji me je ce­lu istre­sao nao­pa­č­ke uga­sio je mo­je pre­di­v­no, sao­se­ća­j­no, pa­me­t­no, po­šte­no i do­bro de­te. Izra­šće u pre­di­v­nu že­nu. A sad uži­va­j­te u di­v­noj pe­smi, spo­tu, nje­nom le­pom li­cu. Le­pa je - bila je emotivna Kristina.

Po­zna­to je da ne­ka­da­šnje čla­ni­ce gru­pe K2 go­di­na­ma ni­su blis­ke, ali mo­žda će sa­da za­ko­pa­ti rat­ne se­ki­re.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kristina Kovac (@kristinakovac43) on Oct 15, 2018 at 9:34am PDT