Preventivna medicina i reč nauke su ključ
Celebrity News

Preventivna medicina i reč nauke su ključ

14/10/2021

Na panelu, koji je organizovala „Color media Communications“ u cilju podizanja svesti građana o tome šta je zdravo, i koliko je važno da se proces donošenja odluka zasniva na nauci, sagovornici su istakli kako može da se smanji šteta rizičnog ponašanja i kako edukovati građane da pronađu za sebe manje štetne alternative.